Home


Kaart van Malawi - Het project ligt in 'Sitima' vlakbij Zomba
Malawi

Malawi is èèn van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zee-haven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daaroverheen is de aids-epidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie heeft weggevaagd.

De officiële landstalen zijn Chichewa en Engels omdat Malawi van 1891 tot 1964 een Britse kolonie was.

(bron: Wikipedia)

Malawi, South East Afrika
© copyright YoceVim v.z.w.